vk-logo
Volle Kracht
DeSpreekbuis-kl De Spreekbuis 2016-12

 

 

 

 

 

 

Gedenkplaat

De verdwenen gedenkplaat, uit de gang van de Zeevaartschool aan Pieter de Hooghweg, is terug gevonden. Deze werd in 1939 door het Comité van oud-leerlingen van de Gemeentelijke Zeevaartschool geschonken.

Zowel in De Spreekbuis als tijdens bijeenkomsten is de gedenkplaat regelmatig ter sprake gekomen. Het zou fijn zijn dat deze wederom aan de school geschonken kan worden, en een mooie plek in het Scheepvaart en Transport College krijgt.

Om de plaat in eigendom te krijgen is € 2.200,00 nodig.

Tijdens de sociëteitsavond in maart reageerden de aanwezige leden positief op het voorstel om een fonds op te richten voor donaties.

Inmiddels is er door de penningmeester een aparte rekening geopend met een startbedrag
van € 25,00.
Leden en belangstellenden die een bijdrage willen leveren kunnen dit overmaken op:

IBAN: NL72 INGB 0000 7151 66
t.n.v. Volle kracht, Lienden
s.v.p. met vermelding: Gedenkplaat

Indien u vragen heeft, kunt u terecht bij het bestuur van Volle Kracht.